Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia na terenie całej Polski.
Konkurencyjne ceny.
Kompleksowa obsługa.

Bezpieczna praca na wysokości - szkolenie wstępne.


Sprawdź ofertę lub skontaktuj się z nami

Praca na wysokości to zajęcie związane z dużym ryzykiem zawodowym, uznane za pracę szczególnie niebezpieczną – wymaga specjalnej procedury i szkoleń. Aby pracownik wiedział jak bezpiecznie pracować na wysokości warto zapewnić mu profesjonalne, dedykowane szkolenie wstępne.

Kiedy praca jest pracą na wysokości?

Według przepisów prawa praca na wysokości to czynności wykonywane już od 1 metra nad podłogą lub ziemią, bez przewidzianych prawem zabezpieczeń przed upadkiem. Inaczej jednak dobierzemy środki bezpieczeństwa dla osoby pracującej na drabinie - 1,2m nad powierzchnia podłogi, inaczej zaś gdy praca wykonywana jest na wysokości powyżej 3m (tutaj będą też wymagane bardziej szczegółowe badania lekarskie dla dopuszczenia pracownika do pracy).

W zależności od rodzaju prac zaplanowanych dla szkolonych osób, należy wybrać zagadnienia charakterystyczne dla bezpieczeństwa przy pracy:
• na rusztowaniu,
• na masztach lub słupach,
• czynnościach wykonywanych na dachu,
• czy też prac na podestach i podnośnikach.

Inne mogą być bowiem dedykowane środki asekuracji, zagrożenia związane z wykonywanymi czynnościami, transportem itd.Szkolenie wstępne – najważniejsze zagadnienia

Na szkoleniu przekazujemy pracownikom wszelkie niezbędne zagadnienia, takie jak: dokładne informacje o przepisach i wymogach prawa związanych z bezpieczną pracą na wysokości, ocenę ryzyka i zagrożenia jakie są związane z taką pracą, kwestia ochrony przed upadkiem, rodzaje asekuracji, informacje o środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz jak je właściwie dobrać, z praktycznym ich użyciem. Pracownik poznaje także techniki wiązania węzłów, zjazdów, przemieszczania się na stanowisko pracy i z niego, kwestie autoratownictwa i zachowania w sytuacji awaryjnej.

Bezpieczna praca na wysokości to jeden z priorytetów dla Porozumienia dla Bezpieczeństwa, czyli porozumienia kilkunastu największych firm z branży budowalnej w Polsce. Warto zapoznać pracownika ze stworzonymi przez nich standardami bezpieczeństwa. Niezbędne będzie także zapoznanie osoby przed przystąpieniem do pracy na wysokości z odpowiednimi instrukcjami BHP.


Posiadamy 16 oddziałów na terenie całego kraju. Skontaktuj się z nami.

Alerta oferuje również usługi i szkolenia z zakresu:

BHP i ochrona ppoż.

Kompleksowe przejęcie obowiązków pracodawcy w zakresie zadań BHP i ochrony przeciwpożarowej na zasadzie outsourcingu; szkolenia, audyty, przeglądy sprzętu, opracowanie dokumentacji.

Psychologia pracy

Inwestycja w rozwój kompetencji miękkich oraz w komfort pracowników: szkolenia z zakresu motywacji, pracy zespołowej, przeciwdziałania mobbingowi, wypaleniu zawodowemu.

Pierwsza pomoc

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy: elementarne, podstawowe, rozszerzone i BLS-AED; kompleksowe zabezpieczenie medyczne imprez, zakładów pracy, obiektów etc.

Pomiary środowiskowe

Dbałość o środowisko naturalne i zdrowie pracowników: pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery, analiza fizyko-chemiczna wody i ścieków, ocena higieniczna stanowiska pracy.

Praca na wysokości

Kompleksowa obsługa w zakresie zadań wymagających specjalistycznej wiedzy, sprzętu bądź uprawnień: m.in. prace na wysokości, audyty, pomiary, przeglądy, dokumentacje etc.

Centrala — Łódź
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
T: +48 42 280 10 98
F: +48 42 280 10 99
info@alerta.pl
alerta.pl

Koordynator
Agata Pąśko
M: +48 694 274 223

Sprawdź również inne szkolenia:
Uprawnienia zawodowe
Uprawnienia SEP
Wózki widłowe
Ochrona przeciwpożarowa
Outsourcing BHP

Napisz do nas