Szkolenia wstępne BHP

Szkolenia na terenie całej Polski.
Konkurencyjne ceny.
Kompleksowa obsługa.

Kurs konserwatora suwnic


Sprawdź ofertę lub skontaktuj się z nami

Branża budowlana to dziedzina, która stale się rozwija, co wymaga zatrudniania dodatkowych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. Z tego powodu organizowane są liczne szkolenia, dzięki którym można zdobyć uprawnienia zawodowe. Jednym z takich szkoleń, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców, jest kurs na konserwatora suwnic.

Konserwacja suwnic - teoria i praktyka

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników kursu umiejętności teoretycznych i praktycznych, które pozwolą na objęcie stanowiska pracy związanego z konserwacją suwnic. Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach słuchaczy, co pozwala skupić się na każdym uczestniku i w sposób zrozumiały wyjaśnić wszystkie kwestie związane z obsługą, diagnozowaniem usterek i konserwacją urządzeń transportu bliskiego. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczoną kadrę dydaktyczną i operatorów suwnic, którzy na co dzień zajmują się obsługą urządzeń na placu budowy. Oferowane kursy konserwatorów kończą się egzaminem, po którym uczestnik otrzymuje uprawnienia SEP honorowane na terenie krajów Unii Europejskiej i są ważne bezterminowo.


Do kogo kierowane są kursy konserwatorów?

Uczestnikiem szkolenia może zostać każda osoba, która spełnia minimalne wymagania, takie jak przynajmniej podstawowe wykształcenie, ukończone 18 lat oraz brak przeciwwskazań lekarskich do uzyskania uprawnień SEP. Cena kursu ustalana jest indywidualnie, a zajęcia organizowane są na terenie całego kraju, w miastach takich jak: Lublin, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Wrocław, Rzeszów, Szczecin czy Warszawa. Konserwacja suwnic to przyszłościowy kierunek, który cieszy się dużym zapotrzebowaniem na rynku pracy, dlatego odbyte szkolenie może być kluczem do zdobycia zatrudnienia w branży budowlanej.


Posiadamy 16 oddziałów na terenie całego kraju. Skontaktuj się z nami.

Alerta oferuje również usługi i szkolenia z zakresu:

BHP i ochrona ppoż.

Kompleksowe przejęcie obowiązków pracodawcy w zakresie zadań BHP i ochrony przeciwpożarowej na zasadzie outsourcingu; szkolenia, audyty, przeglądy sprzętu, opracowanie dokumentacji.

Psychologia pracy

Inwestycja w rozwój kompetencji miękkich oraz w komfort pracowników: szkolenia z zakresu motywacji, pracy zespołowej, przeciwdziałania mobbingowi, wypaleniu zawodowemu.

Pierwsza pomoc

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy: elementarne, podstawowe, rozszerzone i BLS-AED; kompleksowe zabezpieczenie medyczne imprez, zakładów pracy, obiektów etc.

Pomiary środowiskowe

Dbałość o środowisko naturalne i zdrowie pracowników: pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery, analiza fizyko-chemiczna wody i ścieków, ocena higieniczna stanowiska pracy.

Praca na wysokości

Kompleksowa obsługa w zakresie zadań wymagających specjalistycznej wiedzy, sprzętu bądź uprawnień: m.in. prace na wysokości, audyty, pomiary, przeglądy, dokumentacje etc.

Centrala — Łódź
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
T: +48 42 280 10 98
F: +48 42 280 10 99
info@alerta.pl
alerta.pl

Koordynator
Agata Pąśko
M: +48 694 274 223

Sprawdź również inne szkolenia:
Uprawnienia zawodowe
Uprawnienia SEP
Wózki widłowe
Ochrona przeciwpożarowa
Outsourcing BHP

Napisz do nas