Szkolenia wstępne BHP

Szkolenia na terenie całej Polski.
Konkurencyjne ceny.
Kompleksowa obsługa.

Kurs na konserwatora wózków widłowych


Sprawdź ofertę lub skontaktuj się z nami

Wózki widłowe wymagają regularnej konserwacji i sprawdzania stanu technicznego, co jest wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego. Aby sprawować opiekę nad urządzeniami transportu bliskiego, trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia. Kurs na konserwatora wózków widłowych to szkolenie, dzięki któremu podniesiesz swoje kwalifikacje i będziesz mógł diagnozować sprzęt oraz usuwać wykryte usterki.

Przebieg kursu na konserwatora wózków widłowych

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Założeniem kursu jest zdobycie uprawnień zawodowych, a co za tym idzie podwyższenie kwalifikacji, co może pomóc w znalezieniu zatrudnienia. Szkolenie p-prowadzone jest przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, a uzyskane uprawnienia SEP są honorowane na terytorium całej Unii Europejskiej. Dodatkowo zespół szkoleniowy składa się z pasjonatów urządzeń transportu bliskiego, którzy śledzą aktualne zmiany w prawie, dzięki czemu przekazywana wiedza i umiejętności, skutecznie pomogą kursantom w zdobyciu nowych kwalifikacji. Szkolenie na konserwatora wózków widłowych zyskuje na coraz większej popularności, gdyż urządzenia transportu bliskiego coraz chętniej wykorzystywane są w wielu branżach. To wymaga utworzenia nowych stanowisk pracy w zakładzie, dla osób posiadających uprawnienia zawodowe do konserwacji urządzeń.


Kto może zapisać się na szkolenie na konserwatora wózków widłowych?

W związku z tym, że głównym założeniem kursu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez uczestników szkolenia, nie ma rygorystycznych wymagań, kto może uczestniczyć w szkoleniu. Jedynym warunkiem jest co najmniej zawodowe wykształcenie oraz chęć wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym na terenie takich miast jak Bydgoszcz, Opole, Kielce, Warszawa, Lublin czy Kraków. Cena kursu ustalana jest indywidualnie i zawiera kompleksowe przygotowanie uczestników oraz niezbędne materiały na egzamin, potrzebne do uzyskania uprawnień.


Posiadamy 16 oddziałów na terenie całego kraju. Skontaktuj się z nami.

Alerta oferuje również usługi i szkolenia z zakresu:

BHP i ochrona ppoż.

Kompleksowe przejęcie obowiązków pracodawcy w zakresie zadań BHP i ochrony przeciwpożarowej na zasadzie outsourcingu; szkolenia, audyty, przeglądy sprzętu, opracowanie dokumentacji.

Psychologia pracy

Inwestycja w rozwój kompetencji miękkich oraz w komfort pracowników: szkolenia z zakresu motywacji, pracy zespołowej, przeciwdziałania mobbingowi, wypaleniu zawodowemu.

Pierwsza pomoc

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy: elementarne, podstawowe, rozszerzone i BLS-AED; kompleksowe zabezpieczenie medyczne imprez, zakładów pracy, obiektów etc.

Pomiary środowiskowe

Dbałość o środowisko naturalne i zdrowie pracowników: pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery, analiza fizyko-chemiczna wody i ścieków, ocena higieniczna stanowiska pracy.

Praca na wysokości

Kompleksowa obsługa w zakresie zadań wymagających specjalistycznej wiedzy, sprzętu bądź uprawnień: m.in. prace na wysokości, audyty, pomiary, przeglądy, dokumentacje etc.

Centrala — Łódź
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
T: +48 42 280 10 98
F: +48 42 280 10 99
info@alerta.pl
alerta.pl

Koordynator
Agata Pąśko
M: +48 694 274 223

Sprawdź również inne szkolenia:
Uprawnienia zawodowe
Uprawnienia SEP
Wózki widłowe
Ochrona przeciwpożarowa
Outsourcing BHP

Napisz do nas