Szkolenia zawodowe

Oferujemy kompleksowe usługi wspierające rozwój zawodowy.
Działamy na terenie całej Polski.
Mówimy w Twoim języku.

Zarabiaj więcej dzięki szkoleniom zawodowym.

Sprawdź ofertę lub skontaktuj się z nami

Jesteśmy liderami w branży szkoleń zawodowych, pomagamy zdobyć wymagane kwalifikacje i uprawnienia oraz specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności.

Alerta (wcześniej BHP-Platforma.pl) działa od 2009 roku. Od tego czasu mamy przyjemność współpracować z setkami Klientów. Inwestujemy w ludzi i technologie oszczędzające czas i pieniądze, dzięki czemu oferujemy usługi w wyjątkowo przystępnych cenach. Dbamy, aby nasze usługi i szkolenia uwzględniały aktualne przepisy prawa, najnowszą wiedzę i rozwiązania technologiczne oraz odpowiadały na potrzeby rynku.

Zdobądź wiedzę i uprawnienia, dzięki którym awansujesz, otrzymasz wyższe wynagrodzenie lub znajdziesz lepszą pracę.

Zdobycie uprawnień zawodowych to inwestycja w przyszłość i poprawienie swojej konkurencyjności na rynku pracy — wykwalifikowani pracownicy są cenieni przez pracodawców i mogą wynegocjować lepsze warunki zatrudnienia. Dzięki naszym szkoleniom nauczysz się efektywnie, ale i bezpiecznie dla siebie i otoczenia wykonywać specjalistyczne obowiązki.

Prowadzimy szkolenia zawodowe umożliwiające zdobycie uprawnień UDT, TDT, SEP oraz do przewozu materiałów niebezpiecznych — ADR. Kursy zakończone są organizowanym przez nas egzaminem przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną.

Koszt egzaminu wliczony jest w cenę szkolenia.

Szkolenia odbywają się na terenie całej Polski, posiadamy również szkolenia w języku rosyjskim. Dodatkowo oferujemy wsparcie osobom rosyjskojęzycznym w kwestiach formalnych i urzędowych, związanych z legalizacją pobytu lub sprawach organizacyjnych związanych z zatrudnieniem w Polsce.

Kursy i szkolenia

Cel szkolenia

Uzyskanie uprawnienia SEP G1 — uprawnienia elektryczne, dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych. Kurs zakończony jest egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Uzyskane uprawnienia energetyczne są ważne przez 5 lat i należy je odnawiać.

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

 • eksploatacji (E) — do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym,
 • dozoru (D) — do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Dodatkowe informacje o kursie i egzaminie na uprawnienia SEP G1

Cel szkolenia

Uzyskanie uprawnienia SEP G2 — uprawnienia energetyczne (cieplne), dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych. Kurs zakończony jest egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Uzyskane uprawnienia energetyczne są ważne przez 5 lat i należy je odnawiać.

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

 • eksploatacji (E) — do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym,
 • dozoru (D) — do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Dodatkowe informacje o kursie i egzaminie na uprawnienia SEP G2

Cel szkolenia

Uzyskanie uprawnienia SEP G3 — uprawnienia gazowe, dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych, wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych. Kurs zakończony jest egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Uzyskane uprawnienia energetyczne są ważne przez 5 lat i należy je odnawiać.

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

 • eksploatacji (E) — do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym,
 • dozoru (D) — do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Cel szkolenia

Przygotowanie do egzaminu i pracy na stanowisku elektryka — eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej 1 kV w zakresie remontów, konserwacji, montażu lub obsługi — tzw. uprawnienia SEP elektryczne. Świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 typu E jest ważne przez 5 lat i po tym okresie należy je odnowić. Wydawane zaświadczenia kwalifikacyjne są honorowane poza granicami Polski po przetłumaczeniu ich przez tłumacza przysięgłego.

Dodatkowe udogodnienia dla uczestników szkoleń, np. zorganizowanie badania lekarskiego, przetłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

Program szkolenia

 • przepisy ogólne i wybrane zagadnienia,
 • obowiązki osób na stanowisku elektryka E,
 • organizacja pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych G1,
 • ochrona od porażeń w sieci do 1kV i wzwyż,
 • układy sieciowe, ochrona odgromowa i przepięciowa,
 • wyższe harmoniczne w sieciach odbiorczych,
 • sprzęt ochronny na stanowisku pracy elektryka,
 • BHP przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych, ochrona p.poż,
 • zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe.

Cel szkolenia

Uzyskanie uprawnień UDT na konserwatora urządzeń transportu bliskiego. Wydawane zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i honorowane w krajach Unii Europejskiej.

Prowadzimy kursy pozwalające zdobyć uprawnienia konserwatora następujących urządzeń:

 • wózki widłowe,
 • podesty ruchome,
 • żurawie wieżowe oraz samojezdne,
 • suwnice,
 • podnośniki dwukolumnowe samochodowe,
 • urządzenia do transportu kontenerów, układnice magazynowe,
 • wciągarki.

Dodatkowe udogodnienia dla uczestników szkoleń, np. zorganizowanie badania lekarskiego, przetłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

Uczestnicy szkoleń zapoznają się z

 • podstawami prawnymi związanymi z dozorem technicznym,
 • regulacjami prawnymi w zakresie urządzeń transportu bliskiego,
 • budową i eksploatacją urządzeń transportu bliskiego,
 • elementami budowy urządzeń, takimi jak m.in. zawiesia i części przeładunkowe urządzenia,
 • obowiązkami konserwatora,
 • przeglądami konserwacyjnymi wraz z niezbędną dokumentacją,
 • zagadnieniami bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac konserwacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest

 • wykształcenie co najmniej zawodowe.

Kurs na konserwatora suwnic - dowiedz się więcej.

Kurs na konserwatora wózków widłowych - dowiedz się więcej.

Cel szkolenia

Uzyskanie uprawnień UDT kierowcy — operatora wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych wszystkich typów z napędem spalinowym, akumulatorowym lub na gaz propan — butan LPG. Wydawane zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i honorowane w krajach Unii Europejskiej.

Dodatkowe udogodnienia dla uczestników szkoleń, np. zorganizowanie badania lekarskiego, przetłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

Program szkolenia

Kurs na wózki widłowe składa się z części teoretycznej i praktycznej w tym szkolenia na wymianę butli gazowych LPG w wózku widłowym.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe.

Cel szkolenia

Uzyskanie uprawnień UDT operatora podestów ruchomych — zwyżek: przejezdnych wolnobieżnych nożycowych, przewoźnych, stacjonarnych lub wiszących. Uprawnienia na podesty ruchome — zwyżki danego typu wydawane są w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego ważnego bezterminowo i honorowanego w krajach Unii Europejskiej.

Uprawnienia te mogą być wydane w dwóch następujących kategoriach:

 • IP — podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne, przewoźne oraz samojezdne,
 • IIP — podesty ruchome wiszące masztowe i stacjonarne.

Dodatkowe udogodnienia dla uczestników szkoleń, np. zorganizowanie badania lekarskiego, przetłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

Program szkolenia

 • informacje o dozorze technicznym,
 • typy podestów ruchomych: nożycowe, przewoźne, przejezdne wolnobieżne itp.,
 • budowa podestów ruchomych,
 • czynności operatora przed, w trakcie i po pracy,
 • zasady BHP podczas obsługi platform roboczych,
 • zajęcia praktyczne.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest

 • ukończone 18 lat.

Cel szkolenia

Uzyskanie uprawnień UDT na obsługę dźwigów towarowych, osobowych, szpitalnych lub budowlanych. Wydawane zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i honorowane w krajach Unii Europejskiej.

Wydawane uprawnienia na obsługę dźwigów towarowo — osobowych (wind) w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT mogą być wydane w dwóch kategoriach:

 • IID — uprawnia do obsługi dźwigów budowlanych towarowych i/lub towarowo-osobowych,
 • ID — towarowych i/lub szpitalnych.

Dodatkowe udogodnienia dla uczestników szkoleń, np. zorganizowanie badania lekarskiego, przetłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

Program szkolenia

 • eksploatacja dźwigów towarowo — osobowych w świetle przepisów dozoru technicznego,
 • podział i klasyfikacja dźwigów,
 • budowa dźwigów,
 • obowiązki operatora dźwigów (wind),
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zajęcia praktyczne.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest

 • co najmniej miesięczna praktyka w zakresie obsługi odpowiedniego typu suwnicy,
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe.

Cel szkolenia

Uzyskanie uprawnień UDT operatora suwnic IS – suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z kabiny operatora oraz suwnice, wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo, żurawie stacjonarne warsztatowe. Wydawane zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i honorowane w krajach Unii Europejskiej.

Dodatkowe udogodnienia dla uczestników szkoleń, np. zorganizowanie badania lekarskiego, przetłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

Program szkolenia

 • informacje o dozorze technicznym,
 • ogólne informacje o suwnicach,
 • podział na typy żurawików: warsztatowe, przyścienne, stacjonarne itp.,
 • maszynoznawstwo specjalistyczne — budowa, eksploatacja,
 • obowiązki operatora suwnic przed rozpoczęciem pracy, w trakcie i po jej zakończeniu,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zajęcia praktyczne na danym typie suwnic IIS lub IS.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe.

Cel szkolenia

Uzyskanie uprawnień UDT do obsługi żurawi stacjonarnych warsztatowych w kategorii IIIŻ. Wydawane zaświadczenia kwalifikacyjne na operatora żurawi stacjonarnych warsztatowych i przyściennych są ważne bezterminowo i honorowane w krajach Unii Europejskiej.

Dodatkowe udogodnienia dla uczestników szkoleń, np. zorganizowanie badania lekarskiego, przetłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

Program szkolenia

 • informacje o dozorze technicznym,
 • ogólne informacje o żurawiach stacjonarnych,
 • podział na typy żurawików: warsztatowe, przyścienne, stacjonarne itp.,
 • maszynoznawstwo specjalistyczne — budowa żurawi,
 • eksploatacja dźwigów, obowiązki operatorów żurawi,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zajęcia praktyczne na żurawiu.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe.

Cel szkolenia

Uzyskanie uprawnień UDT do obsługi samojezdnych dźwigów kategorii II Ż. Wydawane zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i honorowane w krajach Unii Europejskiej.

Dodatkowe udogodnienia dla uczestników szkoleń, np. zorganizowanie badania lekarskiego, przetłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

Program szkolenia

 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • ogólne wiadomości o żurawiach samojezdnych,
 • budowa dźwigów samojezdnych,
 • obowiązki operatorów żurawi,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zajęcia praktyczne na żurawiu samojezdnym.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest

 • prawo jazdy kat. C,
 • ukończone 19 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe.

Dodatkowe informacje o kursie operatora dźwigu samojezdnego, samochodowego

Cel szkolenia

Uzyskanie uprawnień UDT operatora żurawi HDS w kategorii IIŻ. Wydawane zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i honorowane w krajach Unii Europejskiej. Uprawniają do obsługi żurawi samochodowych typu HDS przenośnych — przeładunkowych, przewoźnych lub leśnych: harwesterów i forwarderów.

Dodatkowe udogodnienia dla uczestników szkoleń, np. zorganizowanie badania lekarskiego, przetłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

Program szkolenia

 • informacje o dozorze technicznym,
 • ogólne informacje o żurawiach HDS,
 • podział na typy żurawików: przeładunkowe, przewoźne, leśne: forwarder, harvester,
 • budowa żurawi,
 • obowiązki operatorów żurawi,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zajęcia praktyczne na żurawiu.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe.

Dodatkowe informacje o kursie operatora żurawi HDS

Cel szkolenia

Uzyskanie uprawnień UDT operatora żurawi wieżowych w kategorii IŻ: dolnoobrotowe, górnoobrotowe, stacjonarne, przejezdne, samomontujące itp. Wydawane zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i honorowane w krajach Unii Europejskiej.

Dodatkowe udogodnienia dla uczestników szkoleń, np. zorganizowanie badania lekarskiego, przetłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

Program szkolenia

 • informacje o dozorze technicznym,
 • ogólne informacje o żurawiach wieżowych,
 • budowa żurawi,
 • zabezpieczenia mechaniczne i elektryczne w żurawiach wieżowych,
 • obowiązki operatorów żurawi,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zajęcia praktyczne na żurawiu wieżowym.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej zawodowe.

Dowiedz się więcej na temat kurs operatora żurawia wieżowego.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób stosujących sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, technikę pracy w tzw. podparciu oraz będących po szkoleniu wstępnym tego typu.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia uzupełnią swoją teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą sprzętu i technik bezpiecznej pracy na wysokości oraz ewakuacji z wysokości. Możemy przeprowadzić także szkolenie okresowe ukierunkowane na konkretny rodzaj prac na wysokości — instruktaż bezpiecznej pracy:

 • na podestach i podnośnikach,
 • na rusztowaniach,
 • na dachu, przy obsłudze i odśnieżaniu,
 • na masztach telekomunikacyjnych,
 • inne — w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta.

Forma szkolenia

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej w formie instruktażu stanowiskowego dotyczącego ochrony przed upadkiem z wysokości w warunkach, kiedy pracownik porusza się po konstrukcji przy pomocy własnych rąk i nóg i nie wykonuje pracy w zawieszeniu na linie. Szkolenie zakończone jest egzaminem sprawdzającym.

Szkolenie dla osób wykonujących prace na wysokości należy powtarzać nie rzadziej niż raz na rok.

Program szkolenia

Poszerzenie oraz uaktualnienie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej sprzętu i technologii bezpiecznej pracy na wysokości oraz ewakuacji z wysokości.

 1. Zajęcia teoretyczne:
  • zasady wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości,
  • zasady bezpiecznej pracy w polu mikrofalowym (opcja),
  • zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (opcja).
 2. Zajęcia praktyczne: stosowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości na określonych stanowiskach pracy.

Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę na wysokości.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia poznają zasady i metody wykonywania różnego rodzaju prac na wysokości oraz służący do nich sprzęt. Zdobywają i ćwiczą szereg praktycznych umiejętności, które pozwolą im w sposób bezpieczny pracować na wysokości. Możemy przeprowadzić także szkolenie wstępne ukierunkowane na konkretny rodzaj prac na wysokości — instruktaż bezpiecznej pracy:

 • na podestach i podnośnikach,
 • na rusztowaniach,
 • na dachu, przy obsłudze i odśnieżaniu,
 • na masztach telekomunikacyjnych,
 • inne — w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta.

Forma szkolenia

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej w formie instruktażu, zakończonych egzaminem sprawdzającym.

Szkolenie dla osób wykonujących prace na wysokości należy powtarzać nie rzadziej niż raz na rok.

Zakres szkolenia

 • podstawowe przepisy BHP w pracy na wysokości,
 • podstawowy sprzęt do pracy na wysokości,
 • umiejętność wiązania węzłów,
 • zakładanie stanowisk: asekuracyjnych, transportowych, ratowniczych, zjazdowych,
 • asekuracja z systemu poręczowego,
 • asekuracja na konstrukcjach pionowych oraz stabilizacja drabin,
 • systemy transportu pionowego z elementami redukcji sił (wielobloczki),
 • specyfika pracy w zjeździe i wynikające z niej zagrożenia,
 • obsługa sprzętów przeznaczonych do pracy w zjeździe,
 • indywidualny dobór sprzętu – zestawienie kompletów do pracy,
 • praktyczne ćwiczenia umiejętności zjazdów,
 • awaryjne systemy podchodzenia na przyrządach zjazdowych oraz podchodzenie i schodzenie na przyrządach asekuracyjnych,
 • podstawowe techniki ratownicze i autoratownicze,
 • podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

Program szkolenia

 1. Część teoretyczna:
  • Czynniki środowiska pracy występujące w pracy na wysokości.
  • Ocena ryzyka zawodowego.
  • Sposoby ochrony przed zagrożeniami w pracy na wysokości.
  • Metody wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości.
  • Rodzaje prac na wysokości i adekwatnego wykorzystania sprzętu ochronnego.
  • Zasady użytkowania i kontrolowania sprzętu ochronnego.
  • Zarządzanie pracą na wysokości.
  • Organizacja wszelkich stanowisk pracy na wysokości.
  • Omówienie wyposażenia osobistego uczestników podczas wykonywania wszelkich prac na wysokości.
  • Wiązanie węzłów, budowa stanowisk asekuracyjnych.
  • Budowa systemów prowadnic pionowych i poziomych.
 2. Część praktyczna:
  • Prawidłowy dobór sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz pozycjonującego na wszelkich stanowiskach pracy.
  • Przemieszczanie się na stanowisko pracy: wspinaczka, prowadnice, liny bezpieczeństwa.
  • Wykonywanie pracy na wysokości pod nadzorem instruktora na wszelkich stanowiskach pracy.
  • Autoratownictwo.
  • Zaawansowane ratownictwo: organizacja akcji ratunkowej, opuszczanie i podciąganie osób, zwózka ratownicza.
  • Zaawansowane aspekty transportu materiałów i narzędzi w różnych kierunkach.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 • ubezpieczenie.

Dowiedz się więcej na temat bezpieczna praca na wysokościach - szkolenie wstępne.

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia lub chciałbyś dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Alerta oferuje również usługi i szkolenia z zakresu:

BHP i ochrona ppoż.

Kompleksowe przejęcie obowiązków pracodawcy w zakresie zadań BHP i ochrony przeciwpożarowej na zasadzie outsourcingu; szkolenia, audyty, przeglądy sprzętu, opracowanie dokumentacji.

Psychologia pracy

Inwestycja w rozwój kompetencji miękkich oraz w komfort pracowników: szkolenia z zakresu motywacji, pracy zespołowej, przeciwdziałania mobbingowi, wypaleniu zawodowemu.

Pierwsza pomoc

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy: elementarne, podstawowe, rozszerzone i BLS-AED; kompleksowe zabezpieczenie medyczne imprez, zakładów pracy, obiektów etc.

Pomiary środowiskowe

Dbałość o środowisko naturalne i zdrowie pracowników: pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery, analiza fizyko-chemiczna wody i ścieków, ocena higieniczna stanowiska pracy.

Praca na wysokości

Kompleksowa obsługa w zakresie zadań wymagających specjalistycznej wiedzy, sprzętu bądź uprawnień: m.in. prace na wysokości, audyty, pomiary, przeglądy, dokumentacje etc.

Centrala — Łódź
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
T: +48 42 280 10 98
F: +48 42 280 10 99
info@alerta.pl
alerta.pl

Koordynator
Agata Pąśko
M: +48 694 274 223

Sprawdź również inne szkolenia:
Uprawnienia zawodowe
Wózki widłowe
Ochrona przeciwpożarowa
Okresowe szkolenia BHP
Outsourcing BHP

Napisz do nas